Konstrukcje monolityczne

Spółka REKO PRAHA, a.s. jest sprawdzonym dostawcą monolitycznych konstrukcji żelbetowych wszystkich typów. Chodzi na przykład o budynki administracyjne, mieszkalne, obiekty budowlane gospodarki wodnej, zbiorniki, złożone konstrukcje fundamentowe, małe elektrownie wodne, budynki technologiczne itp. Realizując zamówienia tego typu, firma korzysta z doświadczenia nabytego w czasie budowania wysokich żelbetowych chłodni kominowych.

Firma używa własnego, jak też wynajętego wyposażenia technicznego i technologicznego, a zbrojenie do konstrukcji żelbetowych przygotowuje we własnym zakładzie produkcyjnym w mieście Benátky nad Jizerou.

Koncentruje się przede wszystkim na wykonywaniu monolitycznych konstrukcji żelbetowych z zastosowaniem deskowania systemowego firmy austriackiej DOKA, ale w przypadku obiektów wysokościowych pracuje także z deskowaniem ślizgowym i systemowym rozbieralno-przestawnym. W przypadku potrzeby jest do dyspozycji także warsztat stolarski do produkcji precyzyjnych form o złożonych kształtach oraz krążyn.

Oferujemy:

  • Dokumentację projektową we wszystkich fazach
  • Budowę konstrukcji monolitycznych
  • Dostawę zbrojenia do betonu
  • Dostawę i montaż konstrukcji ślusarskich
  • Sanację konstrukcji betonowych