Monolitické konstrukce

Společnost REKO PRAHA, a.s. je osvědčeným dodavatelem monolitických železobetonových konstrukcí všech typů. Jedná se například o administrativní objekty, bytové domy, vodohospodářské stavby, nádrže, složité základové konstrukce, malé vodní elektrárny, technologické budovy, apod. Při těchto zakázkách uplatňuje zkušenosti nabyté při výstavbě vysokých železobetonových chladicích věží.

Firma používá vlastní a i pronajaté technické a technologické vybavení a výztuž ŽB konstrukcí si připravuje ve vlastní výrobně v Benátkách nad Jizerou.

Soustřeďuje se především na provádění železobetonových monolitických konstrukcí systémovým bedněním rakouské firmy DOKA, ale pracuje také s posuvným a systémovým překládaným bedněním v případě výškových objektů. V případě potřeby je k dispozici také truhlářská dílna pro výrobu přesných forem složitých tvarů a ramenátů.

Nabízíme Vám:

  • Projektovou dokumentaci všech stupňů
  • Výstavbu monolitických konstrukcí
  • Dodávku betonářské výztuže
  • Dodávku a montáž zámečnických konstrukcí
  • Sanace betonových konstrukcí

Monolitické konstrukce