Chłodnie kominowe

REKO PRAHA, a.s. jest firmą budowlaną specjalizującą się w projektowaniu, budowie, remontach i serwisie chłodni atmosferycznych wszystkich typów. Chłodnie dostarczamy z reguły „pod klucz”. Dla chłodni kominowych o ciągu naturalnym oraz chłodni wentylatorowych sporządzamy dokumentację projektową we wszystkich fazach, we własnej projekcji, łącznie z obliczeniami cieplno-technicznymi, hydraulicznymi i statycznymi.

Produkujemy i dostarczamy własne komponenty technologii chłodzenia, takie jak wkłady chłodnicze, dysze rozpryskowe i eliminatory unosu. Konstrukcje nośne chłodni kominowych są wykonywane z żelbetu, stali i profili kompozytowych wg życzenia Klienta.

Spółka REKO PRAHA dostarcza chłodnie kominowe, w przypadku wymagań zlecenia, łącznie z obwodami chłodniczymi, stacjami pomp wody chłodzącej i innymi urządzeniami.

Firma REKO Praha jest od 2009 roku członkiem organizacji branżowej Cooling Technology Institute (CTI)

Oferujemy:

  • Doradztwo dotyczące wyboru rozwiązania chłodni kominowej oraz studium wykonalności
  • Projekt i obliczenia chłodni kominowej
  • Dokumentację projektową we wszystkich fazach
  • Budowę chłodni kominowej „pod klucz”
  • Zarządzanie projektami i nadzorowaniem
  • Uruchamianie urządzeń wraz z testami
  • Przeszkolenie obsługi i asystencję techniczną podczas eksploatacji urządzeń
  • Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny
  • Remonty częściowe i kapitalne istniejących urządzeń
  • Dostawę technologii chłodzenia