Obiekty przemysłowe

Spółka REKO PRAHA, a.s. jest mocną i stabilną firmą dysponującą zespołem wykwalifikowanych pracowników zdolnych do zapewnienia budowy obiektów przemysłowych na pozycji generalnego dostawcy. Potrafi się zająć specjalnym posadowieniem obiektów w skomplikowanych dla fundamentu warunkach. Zapewnia prace ziemne, wybudowanie obiektu z żelbetu w stanie surowym oraz pomocniczą produkcję budowlaną niezbędną do sfinalizowania dzieła.

Oferujemy:

  • Dokumentację projektową we wszystkich fazach
  • Zarządzanie projektami i nadzorowaniem
  • Budowę obiektów przemysłowych „pod klucz”
  • Uruchamianie urządzeń wraz z testami
  • Przeszkolenie obsługi i asystencję techniczną podczas eksploatacji urządzeń
  • Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny
  • Remonty częściowe i kapitalne istniejących urządzeń