List Dyrektora Generalnego

Szanowni Partnerzy Handlowi!

Pragnę przywitać Państwa na stronach internetowych Spółki REKO PRAHA a.s., na które właśnie Państwo trafili. Opowiem Państwu w skrócie o naszej historii liczącej ponad dwadzieścia lat, o naszej teraźniejszości, jak również o naszych wizjach na przyszłość.

Spółka REKO PRAHA, a.s. została założona ponad dwadzieścia lat temu, wyznaczając sobie cel, aby stać się solidnym i zapewniającym wysoką jakość dostawcą w branży chłodni kominowych. W czasie działania na rynku czeskim, jak i rynkach zagranicznych, uczestniczyliśmy w wielu dużych projektach. Wśród najważniejszych wymieniłbym: kompleksową modernizację elektrowni Tušimice i Prunéřov oraz budowę nowych bloków w elektrowniach Ledvice i Počerady w Czechach, czy też zwiększenie mocy wytwórczych bloków w Elektrowni Jądrowej Jaslovské Bohunice w Słowacji. Warto przypomnieć także ważny projekt wybudowania dwóch chłodni wentylatorowych w Elektrowni Jądrowej Dukovany, gdzie stawiano szczególne wymagania dotyczące wytrzymałości, jakości i niezawodności urządzeń. W czasie naszej działalności zakres działalności uległ rozszerzeniu, obejmując także monolityczne konstrukcje żelbetowe wszystkich typów. Do najważniejszych projektów w tej dziedzinie z pewnością należą duże konstrukcje fundamentowe w przemyśle samochodowym, dla spółki projekcyjnej i budowlanej Takenaka Europe. Ostatnią branżą, o której pragnę wspomnieć, jest budowanie obiektów przemysłowych „pod klucz”. Dla spółki Sladovny Soufflet (Słodownie Soufflet) wybudowaliśmy już trzy suszarnie skiełkowanego jęczmienia w słodowniach: Nymburk, Hodonice i Kroměříž oraz na przykład kotłownię gazową w Elektrowni Ledvice. W tej chwili budujemy na terenie tej samej elektrowni będąc generalnym dostawcą stację klarowania do intensyfikacji obecnego działu uzdatniania chemicznego wody.

Obecnie nasza Spółka rozszerzyła zakres swoich działań także o sąsiednią Polskę, gdzie udaje nam się pozyskiwać interesujące zamówienia zarówno w dziedzinie chłodni kominowych, jak i w dziedzinie monolitycznych konstrukcji żelbetowych. Naszą wizją jest dalsze budowanie mocnej i stabilnej spółki, zapewniającej dla swoich Klientów wysokiej jakości serwis bez problemów i w rozsądnej cenie.

Wierzymy, że także Państwo – którzy nie należą jeszcze do grona naszych Klientów – będą się mogli wkrótce przekonać co do prawdziwości powyższych słów.

Inż. Vladimír Kolařík

Dyrektor Generalny