List Dyrektora Generalnego

Szanowni Państwo!

Pozwólcie mi przywitać Państwa na stronie internetowej Spółki REKO PRAHA a.s., na której właśnie się znajdujecie. Chciałbym przedstawić Państwu w skrócie historię naszej firmy, która liczy ponad dwadzieścia pięć lat. Opowiem Państwu o naszej teraźniejszości, jak również o naszych wizjach na przyszłość.

Spółka REKO PRAHA, a.s. została założona ponad dwadzieścia pięć lat temu, wyznaczając sobie za cel, aby stać się solidnym i zapewniającym wysoką jakość dostawcą w branży chłodni kominowych. W czasie działania na rynku czeskim, jak i na rynkach zagranicznych, uczestniczyliśmy w wielu dużych projektach. Wśród najważniejszych wymieniłbym: kompleksową modernizację elektrowni Tušimice
i Prunéřov oraz budowę nowych bloków w elektrowniach Ledvice i Počerady w Czechach czy też zwiększenie mocy wytwórczych bloków w Elektrowni Jądrowej Jaslovské Bohunice w Słowacji. Warto przypomnieć także ważny projekt wybudowania dwóch chłodni wentylatorowych w Elektrowni Jądrowej Dukovany, gdzie stawiano szczególne wymagania dotyczące wytrzymałości, jakości
i niezawodności urządzeń. W czasie naszej działalności, zakres działalności uległ rozszerzeniu, obejmując także monolityczne konstrukcje żelbetowe wszystkich typów. Do najważniejszych projektów w tej dziedzinie z pewnością należą duże konstrukcje fundamentowe w przemyśle samochodowym dla spółki projekcyjnej i budowlanej Takenaka Europe. Ostatnią branżą, o której pragnę wspomnieć, jest budowanie obiektów przemysłowych „pod klucz”. Dla spółki Sladovny Soufflet (Słodownie Soufflet) wybudowaliśmy już trzy suszarnie skiełkowanego jęczmienia w słodowniach: Nymburk, Hodonice i Kroměříž oraz na przykład kotłownię gazową w Elektrowni Ledvice.

Wśród interesujących, ostatnio zrealizowanych projektów mogę wymienić również szeroko zakrojony projekt wzmocnienia sejsmicznego kilku budynków elektrowni jądrowej Mochovce oraz budowę cylindrycznego silosu na zrębki drzewne w Mondi Štětí, które zostały zbudowane metodą deskowania ślizgowego.

Obecnie nasza Spółka rozszerzyła zakres swoich działań także o sąsiadującą z nami Polskę, gdzie sukcesywnie udaje nam się pozyskiwać interesujące zamówienia, zarówno w dziedzinie chłodni kominowych, jak i w dziedzinie monolitycznych konstrukcji żelbetowych.

Spośród zagranicznych projektów chciałbym zwrócić uwagę na ostatni projekt remontu chłodni wentylatorowej w Kosowie, który zrealizowaliśmy we współpracy z lokalną firmą w 2018 roku.

Naszą wizją jest dalsze budowanie mocnej i stabilnej spółki, zapewniającej dla swoich Klientów wysokiej jakości, bezproblemową obsługę w rozsądnej cenie.

Wierzymy, że także Państwo – którzy nie należą jeszcze do grona naszych Klientów – będą mogli się wkrótce przekonać co do prawdziwości powyższych słów.

Inż. Vladimír Kolařík

Dyrektor Generalny