Slovo generálního ředitele

Vážení obchodní přátelé!

Dovolte mi, abych Vás přivítal na webových stránkách společnosti REKO PRAHA a.s., které jste si právě otevřeli. Seznámím Vás ve stručnosti s naší více než pětadvacetiletou historií, s naší přítomností i s našimi budoucími vizemi.

Společnost REKO PRAHA, a.s. byla založena před více než pětadvaceti lety s cílem stát se kvalitním a spolehlivým dodavatelem v oboru chladicích věží. Za dobu působení na českém trhu i na trzích zahraničních jsme se zúčastnili mnoha velkých projektů. Mezi ty nejvýznamnější bych jmenoval Komplexní obnovy elektráren Tušimice a Prunéřov a výstavbu nových bloků v elektrárnách Ledvice a Počerady v České republice, nebo navyšování výkonu bloků Jaderné elektrárny Jaslovské Bohunice. Za připomenutí rovněž stojí významný projekt na výstavbu dvou ventilátorových chladicích věží na Jaderné elektrárně Dukovany, kde byly kladeny mimořádné nároky na odolnost, kvalitu a spolehlivost zařízení. Za dobu naší historie se rozsah činností rozšířil i na železobetonové monolitické konstrukce všech typů. Mezi nejvýznamnější projekty z tohoto oboru určitě patří velké základové konstrukce v automobilovém průmyslu pro projekční a stavební společnost Takenaka Europe. Posledním oborem činnosti, který bych rád zmínil, jsou stavby průmyslových objektů takzvaně „na klíč“. Vystavěli jsme pro společnost Sladovny Soufflet už tři hvozdy na sušení naklíčeného ječmene ve sladovnách Nymburk, Hodonice a Kroměříž a dále například plynovou kotelnu a velkokapacitní čiřicí stanici v elektrárně Ledvice.

Mezi zajímavé projekty zrealizované v nedávné době bych jmenoval rozsáhlý projekt na seizmické zodolnění hned několika objektů Jaderné elektrárny Mochovce a výstavbu válcového sila na dřevařskou štěpku v Mondi Štětí, které bylo vystavěno metodou taženého bednění.

V současnosti naše společnost rozšířila pole působnosti také do sousedního Polska, kde se nám daří získávat zajímavé zakázky jak v oboru chladicích věží, tak i v oboru monolitických železobetonových konstrukcí.

Ze zahraničních projektů bych také rád také vyzdvihl nedávný projekt generální opravy ventilátorové chladicí věže v Kosovu, kterou jsme provedli ve spolupráci s místní firmou v roce 2018.

Naší vizí je pokračovat v budování silné a stabilní společnosti, která svým zákazníkům zajišťuje kvalitní a bezproblémový servis za rozumnou cenu.

Doufáme, že i Vy – pokud dosud mezi naše zákazníky nepatříte – se brzy budete moci o pravdivosti těchto slov přesvědčit.

Ing. Vladimír Kolařík

generální ředitel