Profil společnosti

Společnost REKO PRAHA, a.s. je přední českou společností se specializací na chladicí věže všech typů.

Firma byla založena v roce 1994 a velmi rychle si našla silnou pozici na českém, slovenském a v posledních letech také polském trhu jako specialista na projektování, výstavbu a rekonstrukce chladicích věží všech typů. Společnost je od prvopočátku v ryze českých rukou a do současnosti její zakladatelé aktivně působí v jejím vedení. Jejich mnohaleté zkušenosti v navrhování a výstavbě betonových konstrukcí, prefabrikovaných železobetonových konstrukcí a zejména chladicích věží jsou každodenně aplikovány v praxi na našich současných projektech.

Postupem času se z hlavního předmětu podnikání vyprofilovaly další činnosti firmy. Znalosti železobetonových konstrukcí jako celku se uplatnily v zakázkách na výstavbu monolitických železobetonových konstrukcí, sanace betonových konstrukcí, výstavbu a opravy vodojemů, čističek odpadních vod a v neposlední řadě také malých vodních elektráren a výškových staveb budovaných metodou taženého bednění.

Společnost REKO PRAHA, a.s. je středně velká stavební společnost zaměstnávající v hlavním pracovním poměru kolem 85 zaměstnanců. Vyniká vysokým počtem vlastních zaměstnanců dělnických profesí podílejících se na realizaci díla. To zaručuje vysokou kvalitu provedené práce v dohodnutých termínech.

Základní informace:

REKO PRAHA, a.s.,
Českobrodská 816 / 36
190 00 Praha 9 – Hloubětín
Česká republika
tel.: +420 266 310 661

Zapsána: Obchodní rejstřík vedený Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2919

IČ: 61860271
DIČ: CZ61860271