Environmentální politika a politika BOZP

Naše společnost svůj vztah k životnímu prostředí a k bezpečnosti a ochraně zdraví při práci vyjadřuje tím, že se zavazuje:

  • koncepčním a systémovým přístupem vytvářet prostor pro účast všech zaměstnanců i externích spolupracovníků na navrhování a reali­zaci opatření pro neustálé zlepšování svého integrovaného systému řízení environmentu a BOZP i všech svých procesů a činností
  • být neustále v souladu s požadavky právních předpisů a dalších požadavků v oblasti environmentu a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, které se k naší práci vztahují, tyto požadavky průběžně sledovat.
  • sledovat a vyhodnocovat vlivy všech svých procesů a činností na životní prostředí se závazkem předcházet a minimalizovat znečištění a další negativní vlivy, a to při zachování vysoké spolehlivosti, kvality a přijatelné ekonomické náročnosti svých výrobků
  • veškeré provádění činností společnosti směřovat k tomu, aby se předcházelo vzniku úrazu a poškození zdraví
  • periodicky si stanovovat environmentální cíle a cílové hodnoty a cíle v oblasti BOZP a jejich plnění vyhodnocovat
  • naplněním této politiky upevňovat v povědomí našich zákazníků, kontrolních orgánů a veřejnosti spojení jména “REKO PRAHA, a.s.“ s pojmy serióznost, spolehlivost a právní jistota v oblasti environmentu a BOZP.

REKO PRAHA, a.s. je držitelem certifikátu pro výstavbu a opravy chladicích věží, sanace betonových konstrukcí, provádění monolitických konstrukcí, provádění průmyslových a občanských staveb, projektování chladicích věží a průmyslových staveb dle ČSN EN ISO 14001:2016 a ČSN OHSAS 45001:2018