Compliance

Společnost REKO PRAHA, a.s. se hrdě hlásí mezi moderní a úspěšné společnosti, pro které je formování firemní kultury a compliance nepostradatelnou součástí dlouhodobé strategie.

Věříme, že naše snahy v této oblasti účinně povedou ke snížení rizika neetického či protiprávního jednání a celkovému zlepšení vnímání naší společnosti uvnitř i navenek.

Etická linka

Prostřednictvím etické linky můžete ohlásit nekorektní, neetické či protiprávní jednání v rozporu s Etickým kodexem firmy REKO PRAHA, a.s.

Správa a provoz Etické linky je pod patronací paní JUDr. Anny Dostálové – členky dozorčí rady společnosti REKO PRAHA, a.s.

REKO PRAHA, a.s. zavedla tyto způsoby, jimž je možné učinit oznámení:

  • písemně emailem na adrese oznameni@reko-praha.cz;
  • telefonicky na čísle +420 606 624 424 (z rozhovoru se pořizuje písemný záznam);
  • osobně (schůzku je možné sjednat telefonicky);
  • v listinné podobě na adrese REKO PRAHA, a.s., Českobrodská 816/36, 190 00 Praha 9 (oznámení podávejte v zalepené obálce s označením Whistleblowing – NEOTVÍRAT);
  • Ministerstvu spravedlnosti na tomto odkazu (nelze-li oznámení předat k vyřízení příslušné osobě, má oznamovatel právo využít tento způsob).