Budowa suszarni dwusiatkowej w Słodowni Nymburk

Datum: 19.7.2017

Budowa suszarni dwusiatkowej w Słodowni Nymburk

Chodziło o monolityczny obiekt żelbetowy, którego główną część stanowiła cylindryczna konstrukcja żelbetowa o wysokości 17,5 m i średnicy 29 m wybudowana za pomocą deskowania słupów okrągłych. W połowie wysokości części cylindrycznej wybudowano sufit o grubości 1,1 m, który niesiony jest tylko na obwodzie, bez podpierania środkowego. W skład dzieła wchodziła również monolityczna dobudówka suszarni służąca jako maszynownia. Spółka REKO PRAHA, a.s. wykonała budowę części budowlanej suszarni jako generalny dostawca, łącznie z dokumentacją projektową i pomocniczymi pracami budowlanymi.
Zamawiający Słodownie Soufflet ČR, a.s.
Miejsce realizacji Nymburk
Data rozpoczęcia 2002
Data zakończenia 2003