Budowa suszarni jednosiatkowej w mieście Kroměříž

Datum: 19.7.2017

Budowa suszarni jednosiatkowej w mieście Kroměříž

Chodziło o monolityczny obiekt żelbetowy, którego główną część stanowiła cylindryczna konstrukcja żelbetowa o wysokości 8,5 m i średnicy 33 m wybudowana za pomocą deskowania słupów okrągłych. W skład dzieła wchodziła również monolityczna dobudówka suszarni służąca jako maszynownia. Spółka REKO PRAHA, a.s. wykonała budowę części budowlanej suszarni jako generalny dostawca, łącznie z dokumentacją projektową i pomocniczymi pracami budowlanymi.
Zamawiający Słodownie Soufflet ČR, a.s.
Miejsce realizacji Kroměříž
Data rozpoczęcia 2008
Data zakończenia 2009