Generální oprava ventilátorové chladicí věže č. 4 v elektrárně Kosovo A

Datum: 23.5.2019

Generální oprava ventilátorové chladicí věže č. 4 v elektrárně Kosovo A

Chladicí věž číslo 4 byla v rámci tohoto projektu přepracována z typu „Cross flow“ na „Counter flow“. Původní přívod oteplené vody a bazény na střeše byly zrušeny. Část nasávacího otvoru byla v horní části zaslepena a byla namontována nová chladicí technologie a ventilátory, včetně pomaluběžných motorů. Vnitřní vestavba CHV je provedena z kompozitních profilů. Součástí díla byla kompletní elektroinstalace včetně rozvodny.
Objednatel KEK – Korporata Energjetike e Kosovës sh.a.
Místo realizace Priština, Kosovo
Datum zahájení 2017
Datum dokončení 2018