Kompleksowa modernizacja Elektrowni Prunéřov II

Datum: 19.7.2017

Kompleksowa modernizacja Elektrowni Prunéřov II – OB 12 chłodnie kominowe

Chodziło o remont kapitalny dwóch chłodni kominowych typu Iterson o wysokości 120 m, z basenem ochłodzonej wody o średnicy 106,6 m i projektowanym przepływem 46600 t/h. Zakres remontu obu chłodni był identyczny. Płaszcz chłodni kominowej sanowano z platform roboczych. W płaszczach wykonano otwory do wyprowadzenia przewodów dymowych wzmocnione wstępnie sprężonymi pierścieniami. Wykonano nowe kanały pionowe oraz prefabrykowaną zabudowę żelbetową. Na końcu remontu kapitalnego w nowej zabudowie zamontowano ruszty ze stali nierdzewnej służące do niesienia nowego wkładu chłodniczego i sieci wodociągowej oraz konstrukcje z profili kompozytowych służące do niesienia eliminatorów unosu, z kładką dolną do przechodzenia. Na górnym poziomie otworu zasysającego zamontowano nową ochronę zimową chłodni składającą się z perforowanych rur FRP, zasilanych z kanałów tłoczących. Prace uwieńczono montażem części elektrycznej oraz pomiarów i regulacji.
Zamawiający Škoda Praha Invest, s.r.o.
Miejsce realizacji Elektrownia Prunéřov II
Data rozpoczęcia 2009
Data zakończenia 2014