Kompleksowa modernizacja Elektrowni Tušimice II

Datum: 19.7.2017

Kompleksowa modernizacja Elektrowni Tušimice II – OB 12 chłodnie kominowe

Chodziło o remont kapitalny czterech chłodni kominowych typu Iterson o wysokości 100 m. Płaszcz chłodni kominowych sanowano z platform roboczych. W dwóch płaszczach wykonano otwory do wyprowadzenia przewodów dymowych wzmocnione wstępnie sprężonymi pierścieniami. Wykonano nowe kanały pionowe oraz prefabrykowaną zabudowę żelbetową. Na końcu remontu kapitalnego w nowej zabudowie zamontowano ruszty ze stali nierdzewnej służące do niesienia nowego wkładu chłodniczego i sieci wodociągowej oraz konstrukcje, również z nierdzewnych profili, służące do niesienia eliminatorów unosu, z kładką dolną do przechodzenia. Na górnym poziomie otworu zasysającego zamontowano nową ochronę zimową chłodni składającą się z perforowanych rur FRP, zasilanych z kanałów tłoczących. Prace uwieńczono montażem części elektrycznej oraz pomiarów i regulacji.
Zamawiający Škoda Praha Invest, s.r.o.
Miejsce realizacji Elektrownia Tušimice II
Data rozpoczęcia 2007
Data zakończenia 2011