Komplexní obnova elektrárny Prunéřov II

Datum: 25.4.2017

Komplexní obnova elektrárny Prunéřov II – OB 12 chladicí věže

Jednalo se o generální opravu dvou chladicích věží typu Iterson o výšce 120m s průměrem bazénu ochlazené vody 106,6m a návrhovým průtokem 46600 t/h. Rozsah opravy obou věží byl identický. Plášť chladicí věže byl sanován z pracovních plošin. Do plášťů byly provedeny otvory pro zaústění kouřovodů zpevněné předepjatými prstenci. Byly provedeny nové stoupací kanály a prefabrikovaná železobetonová vestavba. V závěru generální opravy byly na novou vestavbu namontovány rošty z nerezové oceli pro nesení nové chladicí výplně a rozvodu vody a podchozí konstrukce z kompozitních profilů pro nesení eliminátorů. Na horní úroveň nasávacího otvoru byla namontována nová zimní ochrana věže tvořená perforovaným FRP potrubím napájeným z výtlačných kanálů. Práce byly završeny montáží elektro a MaR.
Objednatel Škoda Praha Invest, s.r.o.
Místo realizace Elektrárna Prunéřov II
Datum zahájení 2009
Datum dokončení 2014