Komplexní obnova elektrárny Tušimice II

Datum: 25.4.2017

Komplexní obnova elektrárny Tušimice II – OB 12 chladicí věže

Jednalo se o generální opravu čtyř chladicích věží typu Iterson o výšce 100m. Plášť chladicích věží byl sanován z pracovních plošin. Do dvou plášťů byly provedeny otvory pro zaústění kouřovodů zpevněné předepjatými prstenci. Byly provedeny nové stoupací kanály a prefabrikovaná železobetonová vestavba. V závěru generální opravy byly na novou vestavbu namontovány rošty z nerezové oceli pro nesení nové chladicí výplně a rozvodu vody a podchozí konstrukce taktéž z nerezových profilů pro nesení eliminátorů. Na horní úroveň nasávacího otvoru byla namontována nová zimní ochrana věže tvořená perforovaným FRP potrubím napájeným z výtlačných kanálů. Práce byly završeny montáží elektro a MaR.
Objednatel Škoda Praha Invest, s.r.o.
Místo realizace Elektrárna Tušimice II
Datum zahájení 2007
Datum dokončení 2011