Nowe źródło 660 MWe w Elektrowni Ledvice

Datum: 20.7.2017

Nowe źródło 660 MWe w Elektrowni Ledvice – OB 41 chłodnia kominowa

Chodziło o budowę nowej chłodni kominowej o wysokości 145 m. Fundament chłodni kominowej wykonano za pomocą specjalnego posadowienia na palach. Budowę rozpoczęto od wykonania zbiornika ochłodzonej wody do gromadzenia i akumulacji ok. 20 000 m3 wody. Płaszcz żelbetowy chłodni kominowej wykonano za pomocą kompletu deskowania rozbieralno-przestawnego o kroku co 1,5 m. Wewnątrz chłodni zamontowano prefabrykowaną konstrukcję żelbetową, a następnie wyposażono chłodnię systemem chłodzenia.
Zamawiający Škoda Praha Invest, s.r.o.
Miejsce realizacji Elektrownia Ledvice
Data rozpoczęcia 2009
Data zakończenia 2011