Úprava hrazení MVE v Hněvkovicích

Datum: 25.4.2017

Úprava hrazení MVE v Hněvkovicích

Předmětem díla je navýšení výšky hrazení (dělících pilířů, dělících drážek, hradících tabulí) o 4,6 m. Stávající hradící tabule budou doplněny o trojici nových tabulí. Dodání zdvihacího zařízení hradících tabulí a úložiště tabulí nad vtoky. Úprava nátoku do MVE a instalace mostového jeřábu
Objednatel ČEZ, a.s.
Místo realizace Vodní elektrárna Hněvkovice
Datum zahájení 2012
Datum dokončení 2012