Výstavba dvou ventilátorových chladicích věží Dukovany

Datum: 26.4.2017

Výstavba dvou ventilátorových chladicích věží pro havarijní dochlazování

Jedná se o dvě železobetonové chladicí věže, každá se šesti buňkami s ventilátory o průměru 8m. Ventilátory jsou osazeny na pomaluběžné motory PMH125-180D/400V. Chladicí systém je tvořen bloky chladicí výplně REKO 20. Celé zařízení je navrženo na extrémní podmínky provozu v souladu s požadavky jaderné bezpečnosti.
Objednatel Škoda Praha Invest, s.r.o.
Místo realizace Jaderná elektrárna Dukovany
Datum zahájení 2013
Datum dokončení 2016