Výstavba dvoulískového hvozdu ve sladovně Hodonice

Datum: 26.4.2017

Výstavba dvoulískového hvozdu ve sladovně Hodonice

Jednalo se o železobetonový monolitický objekt, jehož hlavní část byla tvořena válcovou železobetonovou konstrukcí o výšce 17,5m a průměru 29 m budovanou pomocí kruhového bednění. V polovině výšky válcové části byl vybudován strop tloušťky 1,1m, který je nesen pouze po obvodu bez středového podepření. Součástí díla byla rovněž monolitická přístavba hvozdu sloužící jako strojovna. Společnost REKO PRAHA, a.s. provedla výstavbu stavební části hvozdu jako generální dodavatel včetně projektové dokumentace a pomocných stavebních prací.
Objednatel Sladovny Soufflet ČR, a.s.
Místo realizace Hodonice
Datum zahájení 2008
Datum dokončení 2009