Výstavba jednolískového hvozdu v Kroměříži

Datum: 26.4.2017

Výstavba jednolískového hvozdu v Kroměříži

Jednalo se o železobetonový monolitický objekt, jehož hlavní část byla tvořena válcovou železobetonovou konstrukcí o výšce 8,5m a průměru 33 m budovanou pomocí kruhového bednění. Součástí díla byla rovněž monolitická přístavba hvozdu sloužící jako strojovna. Společnost REKO PRAHA, a.s. provedla výstavbu stavební části hvozdu jako generální dodavatel včetně projektové dokumentace a pomocných stavebních prací.
Objednatel Sladovny Soufflet ČR, a.s.
Místo realizace Kroměříž
Datum zahájení 2008
Datum dokončení 2009