Budeme se podílet na výstavbě protipovodňových opatření Mělník

Datum: 25.1.2012

V roce 2002 byl stejně jako další města v České Republice silně zasažen povodní i středočeský Mělník. Došlo k rozlití Labe do města zejména pod jeho soutokem s Vltavou. Po téměř deseti letech byla zahájena výstavba rozsáhlých protipovodňových opatření, které po vybudování ochrání téměř tisíc obyvatel zejména v městských částech Mlazice, Pšovka a Rybáře. Hráze dosáhnou celkové délky téměř čtyři kilometry.

V tomto týdnu byla podepsána naší společností smlouva o dílo na generální dodávku stavební části objektů zabezpečujících soutok říčky Pšovky s Labem. Na tomto soutoku budou vybudována vzpěrná vrata, která se v případě zvýšení hladiny v Labi zavřou a zamezí tak rozlití povodňových vod proti proudu Pšovky do vnitrozemí. Voda přitékající v té době Pšovkou bude přečerpána přes hráz soustavou čerpadel.

Práce byly zahájeny demoličními pracemi, provedeno bude zajištění výkopů štětovými stěnami a po provedení zemních prací železobetonové monolitické konstrukce stavebních objektů. Na závěr výstavby namontujeme zámečnické výrobky a provedeme dokončovací práce a terénní úpravy.