Dokončili jsme výstavbu skladu chemikálií na jaderné elektrárně Mochovce

Datum: 19.12.2012

V jaderné elektrárně Mochovce byl dokončen projekt vybudování nového skladu chemikálií a biocidů používaných do systémů „technická voda důležitá“ a „cirkulační chladicí voda“. Sklad splňuje všechny nově požadované legislativní požadavky ve smyslu nařízení EU. Projekt obsahoval zapuštění zádržných jímek do nově vybudované podlahy, vzduchotechniku, vytápění, protipožární stěny a uzávěry, nový elektronický protipožární systém a elektroinstalaci v provedení pro prostory s nebezpečím výbuchu. Jímky a podlaha byly ošetřeny nátěrem vysoce odolným proti chemikáliím. Realizace od projektové dokumentace až po dodávku a montáž byla prováděna společností REKO PRAHA, a.s. Investorem byla vyjádřena maximální spokojenost.