Dokončujeme stavbu monolitických konstrukcí úpravny vody v Božicích

Datum: 1.3.2020

Společnost REKO PRAHA, a.s. provádí výstavbu železobetonových monolitických konstrukcí nové akumulační nádrže pro úpravnu vody Božice u Znojma.

Tato nádrž je budována v rámci projektu zkapacitnění místního vodovodu. Jedná se o obdélníkovou nádrž o rozměrech přibližně 7,5 x 11 metrů.