Firma REKO PRAHA, a.s. bude opravovat chladicí věže na elektrárně Tušimice

Datum: 30.11.2020

Byli jsme vybráni provozovatelem elektrárny Tušimice II firmou ČEZ, a.s. k opravě čtyř věží typu Iterson o výšce 100m. Oprava proběhne během let 2021 a 2022. Během tohoto projektu bude vyměněna chladicí výplň, provedena sanace vybraných železobetonových konstrukcí a další činnosti.
V elektrárně Tušimice se nacházejí čtyři chladicí věže, každá s chladicím výkonem 241MWt, hydraulickým zatížením 22 230 t/h a v každé je instalováno 7400m3 chladicí výplně.