Firma REKO PRAHA dokončila opravu skladu v areálu Duslo Šaľa

Datum: 30.11.2023

Realizace generální opravy skladu 300 pro skladování SA v areálu DUSLO Šaľa byla jedním z našich významných projektů letošního roku.

Oprava se skládala ze sanace železobetonových stěn a stropů suterénu, kde byla také provedena nová nadbetonávka podlahy. Během realizace bylo nutné zainjektovat velké množství průsaků podzemní vody a opatřit povrchy hydroizolačním nástřikem na bázi polyuretanu.

Dále byla provedena sanace interiérových stěn, centrálního sloupu a střešní konstrukce. Spodní část centrálního sloupu byla oplechována nerezovým plechem pro ochranu betonu před agresivním chemickým materiálem. V interiéru byla realizována nová ŽB podlaha a sanace nosné příhradové konstrukce střechy. Interiérové stěny a stěny centrálního sloupu byly opatřeny hydroizolačním nástřikem na bázi polyuretanu.

V exteriéru byla provedena sanace ocelového opláštění. V horní části byla zrealizována vnější přibetonávka exteriérových stěn. Byla realizována nová hydroizolace střechy a nový okapový systém. Součástí exteriéru bylo vybudování nového rozvodu dešťové kanalizace včetně betonových žlabů.

Nedílnou součástí projektu bylo i vybudování nového rozvodu vzduchu, elektroinstalace a chemické kanalizace.