Firma REKO PRAHA zahájila opravdu další chladicí věže v Počeradech

Datum: 1.5.2023

Společnost REKO PRAHA, a.s. byla vybrána provozovatelem Elektrárny Počerady jako zhotovitel opravy chladicí věže číslo 2.

V rámci tohoto projektu bude provedena sanace betonu vnějšího a vnitřního pláště, výměna eliminátorů úletu kapek a další práce.

V současné době byly zahájeny práce na přípravě povrchu vnějšího pláště.