Komplexní obnova elektrárny Prunéřov II zahájena

Datum: 1.9.2012

Na počátku měsíce září byla po dlouhém čekání zahájena komplexní obnova elektrárny Prunéřov II. Naše společnost je v rámci této akce zhotovitelem obchodního balíčku 12 – chladicí věže. Předmětem tohoto díla je generální oprava dvou chladicích věží typu Iterson 120m. Ve velmi krátkém čase bude zcela vyměněna prefabrikované železobetonová konstrukce v chladicích věžích a chladicí technologie. Veškeré stávající konstrukce budou opraveny a provedeno zaústění kouřovodů do chladicích věží.