Na elektrárně Prunéřov byl dosažen další milník

Datum: 17.1.2013

Druhý den nového roku byl na stavbě komplexní obnova elektrárny Prunéřov II pro pracovníky firmy REKO PRAHA ve znamení předávání dalšího významného milníku opravy dvou chladicích věží výšky 120m.

V tento den měla být dle platného harmonogramu dokončena stavební připravenost pro zavedení kouřovodu do chladicí věže číslo 3. Tato připravenost zahrnovala provedení otvoru do chladicí věže a připravení dvou ocelových podpůrných konstrukcí uvnitř. Otvor pro kouřovod do pláště chladicí věže má průměr 11,2 m a jeho osa je umístěna ve výšce téměř 29m.

Pro umožnění vybourání takto velkého otvoru do tenké skořepiny chladicí věže, která má v části nad kouřovodem pouhých 170mm, bylo nutno vytvořit kolem otvoru ztužující prstenec ze stříkaného železobetonu a tento prstenec sepnout se skořepinou pomocí 240 ks předpínacích tyčí o průměru 32 mm.

Všechny činnosti se i při napjatém časovém plánu podařilo stihnout včas a bez vad a nedodělků.