Na Počeradech jsme dokončili opravu obou chladicích věží

Datum: 9.10.2015

Společnost REKO PRAHA, a.s. v průběhu letošního jara a léta provedla opravu hned dvou chladicích věží v elektrárně Počerady. Práce započaly na chladicí věži číslo 5. U této věže byl rozsah díla poměrně rozsáhlý a zahrnoval zejména sanaci železobetonové tahové skořepiny pláště chladicí věže, šikmých stojek a ochozu. Dále byly provedeny částečné opravy chladicí technologie uvnitř zařízení. Byla namontována nová konstrukce eliminátorů, eliminátory kapek byly zrepasovány, byly opraveny zámečnické konstrukce a celá chladicí věž byla vyčištěna.

Po dokončení prací na této věži byla zahájena oprava chladicí věže číslo 6. Tento projekt byl rozsahem menší. Taktéž byla vyměněna dřevěná konstrukce eliminátorů, provedena částečná výměna dřevěného roštu pod chladicí výplní a další drobné opravy chladicí technologie. Oba projekty byly řádně ukončeny v souladu s platným harmonogramem.