Na Prunéřově se daří plnit napjatý harmonogram

Datum: 1.12.2012

Na opravě dvou chladicích věží typu Iterson 120m na elektrárně Prunéřov II byl nastaven velmi ambiciózní časový harmonogram. Po třech měsících od zahájení můžeme říci, že se nám jej daří plnit velmi dobře. Během měsíce září byla kompletně zdemontována stará chladicí technologie a zdemolována prefabrikovaná železobetonová vestavba chladicí věže č.3. Celkově bylo zlikvidováno téměř 4000 t železobetonu. Tímto byl také v termínu splněn první milník dle smlouvy o dílo. Po vyklizení věže byly naplno zahájeny stavební práce. V současné době jsou dokončeny dva nové stoupací kanály, téměř dokončeny jsou nové železobetonové desky v bazénu ochlazené vody a před dokončení je sanace vnitřního pláště chladicí věže. Dokončovány jsou také přípravy pro montáž kouřovodu, což je otvor do skořepiny pláště chladicí věže a ocelové podpůrné konstrukce uvnitř věže. Zahájeny byla taktéž výstavba nové prefabrikované železobetonové vestavby.