Nátěr pláště chladicí věže o výšce 180m v Kozienicích je dokončen

Datum: 8.8.2016

V první polovině letošního roku dokončila naše společnost provedení ochranných nátěrů na chladicí věži s přirozeným tahem o výšce 180 m. Tyto práce provedla naše společnost pro zákazníka HAMON Polska Sp. z o.o. Chladicí věž je součástí nově budovaného výrobního bloku na elektrárně v Kozienicích, která se nachází asi 80 km od Varšavy. Celková plocha nátěrů vnitřního pláště činila 37 750 m2, plocha určená pro nátěry venkovního pláště pak 14 100 m2,  plocha natíraných šikmých stojek 12 500 m2 a ostatních doplňkových konstrukcí dalších 2 500 m2. Nátěry vnitřního a venkovního pláště byly provedeny z nově zakoupených závěsných plošin a nově vyprojektovaných závěsných zařízení na korunu chladicí věže. Pro závěsná zařízení bylo nezbytné získat souhlas k provozu v Polsku od dotčených orgánů technického dozoru. Ochranné nátěry byly provedeny s materiály výrobce MC Bauchemie.

Provádění ochranných nátěrů na chladicí věži o této výšce je pro naši společnost úplně novou zkušeností, protože ačkoliv se to na první pohled nezdá, nelze je srovnávat s obdobnými pracemi na vysokých chladičích výškové kategorie 100 -150 m, které jsme provedli v minulosti.