Nosná konstrukce haly čiřiče v Elektrárně Ledvice byla dokončena

Datum: 21.3.2017

Stavba velkokapacitního čiřiče v Elektrárně Ledvice dospěla do významného milníku, kdy byla kompletně dokončena hrubá stavba ocelové haly čiřiče.
Nyní bude následovat zahájení montáže technologických zařízení, které jsou již v jednotlivých výrobnách kompletována.