Nová ventilátorová chladicí věž ve Spolaně Neratovice byla dokončena 31.5.2022

Datum: 1.6.2022

Naše společnost v mírném předstihu oproti smluvnímu harmonogramu stavebně dokončila výstavbu nové ventilátorové chladicí věže ve Spolaně Neratovice.

Nyní budou následovat zkoušky a postupně uvedení do zkušebního provozu.