Nové ventilátorové chladicí věže v Dukovanech jsou uváděny do provozu

Datum: 13.10.2015

Jeden z klíčových projektů firmy REKO PRAHA, a.s.– Koncový jímač tepla (KJT) v Jaderné elektrárně Dukovany, se blíží do svého finále. V rámci tohoto kontraktu naše společnost vyprojektovala a vybudovala dvě ventilátorové chladicí věže s extrémními požadavky na odolnost (seismicita, teplota, tlaková vlna, vítr). V současné době jsou obě zařízení stavebně dokončena a probíhá jejich uvádění do provozu. Na KJT I je nyní ukončeno předkomplexní a komplexní vyzkoušení. Uvedení do plného provozu této věže je naplánováno na 1.1.2016. Na KJT II je v současné době prováděno oživování jednotlivých systémů a jejich uvádění pod napětí.