Oprava chladicích věží na Prunéřově běží na plné obrátky

Datum: 22.5.2013

V rámci komplexní obnovy elektrárny Prunéřov je společnost REKO PRAHA, a.s dodavatelem obchodního balíčku 12 – chladicí věže. V současné době je prováděna oprava chladicí věže číslo 3. Tato věž je v současné době stavebně téměř dokončena a je prováděna montáž chladicí technologie. Je dokončována montáž bloků chladicí výplně REKO 20 a byla v nedávné době zahájena montáž kompozitní podchozí konstrukce pro nesení eliminátorů únosu kapek AOK REKO. Z části stavební zbývá dokončit sanační práce na vnějším plášti.