Oprava čtyř chladicích věží typu Iterson na Jaderné elektrárně Jaslovské Bohunice byla dokončena

Datum: 8.7.2019

Společnost REKO PRAHA, a.s. byla v loňském roce vybrána provozovatelem Jaderné elektrárny Jaslovské Bohunice – firmou Slovenské elektrárne, a.s., zhotovitelem opravy čtyř chladicích věží typu Iterson o výšce 120m. Tato zakázka byla v minulém týdnu s předstihem dokončena a předána investorovi.

Předmětem plnění zakázky byla náhrada původní dřevěné konstrukce eliminátorů za novou konstrukci z kompozitních profilů a oprava eliminátorů úletu kapek v plném rozsahu a to pro soubor čtyř chladicích věží v areálu elektrárny – SO 581/101, 581/102, 581/103 a 581/104. Dále byla provedena výměna chladicí výplně, byla namontována nová zábradlí a lávky umožňující snadnější kontroly a údržbu chladicí technologie a namontováno nové – kompozitní zábradlí kolem bazénu ochlazené vody.

Hlavní změnou oproti současnému řešení byla kompletní náhrada dřevěné konstrukce eliminátorů za novou konstrukci z FRP (kompozitního) materiálu. Kompozitní materiál vykazuje životnost v desítkách let, co přispěje ke snížení nákladů na údržbu. Výhodou kompozitního materiálu je jeho dlouhá životnost i v agresivním prostředí. Mezi další výhody patří nízká hmotnost, snadná obrobitelnost a montáž.