Oprava dvou chladicích věží výšky 120m na Prunéřově byla dokončena

Datum: 30.6.2014

Na konci měsíce června firma REKO PRAHA, a.s. dosáhla dalšího výrazného milníku na projektu Komplexní obnova elektrárny Prunéřov II. Zde tato společnost působí jako generální dodavatel opravy chladicích věží číslo dva a tři. Tento milník byl nazván „Ukončení montáže chladicí věže číslo dvě“ a znamená fyzické ukončení stavebních a montážních prací na tomto projektu.
Tento milník byl dokončen v souladu s časovým plánem a nyní již bude následovat fáze uvádění díla do provozu.
Podrobnější informace o tomto projektu můžete nalézt mimo jiné zde: