Podílíme se na výstavbě nové chladicí věže Iterson 125m v elektrárně Počerady

Datum: 15.5.2011

Společnost REKO PRAHA, a.s. podepsala kontrakt na subdodavatelské práce na nové chladicí věže Iterson 125m v elektrárně Počerady. Součástí tohoto kontraktu je speciální zakládání, zemní práce, výstavba spodní stavby a prefabrikované železobetonové vestavby. Práce byly zahájeny v měsíci Dubnu 2011 a v současnosti je již dokončováno speciální zakládání. Zemní práce jsou provedeny v celém půdorysu budoucího bazénu ochlazené vody. Je dokončen podkladní beton a probíhá výstavba základového pasu a stěny bazénu. Dokončení této fáze je naplánováno na konci měsíce srpna, ale na základě současné situace lze očekávat zkrácení termínu. V příštím roce bude pak vybudována prefa vestavba pro nesení chladicí technologie.