Postavíme komunikační pylon o výšce 150m v elektrárně Jaworzno

Datum: 19.5.2015

Společnost REKO PRAHA, a.s. byla vybrána firmou Energopol Szczecin Spółka Akcyjna jako zhotovitel výstavby komunikačního pylonu nového bloku o výšce 150m v elektrárně Jaworzno v Polsku. Pylon bude vybetonován kontinuální betonáží pomocí speciálního posuvného bednění. Po dokončení betonáže obvodových stěn budou osazeny jednotlivé podesty a schodišťová ramena.