REKO PRAHA, a.s. provede rekonstrukci chladicí věže v Synthesii

Datum: 10.2.2021

Naše společnost byla vybrána jako zhotovitel opravy chladicí věže ZL 6 v pardubické Synthesii. Během této opravy bude provedena sanace železobetonové tahové skořepiny chladicí věže z vnější i vnitřní strany.

Chladicí věž má výšku 37 m. Plášť věže má tvar rotačního hyperboloidu, a je nesen šikmými sloupy. V horní části pláště ochoz.