REKO PRAHA, a.s. zahájila rekonstrukci chladicí věže elektrárny Kosovo A

Datum: 18.5.2018

Česká firma REKO PRAHA získala zakázku na rekonstrukci chladicí věže pro elektrárnu Kosovo A. Do výběrového řízení na modernizaci chladicí věže v roce 2016 firma vstoupila s kosovským partnerem firmou Ekoinvest. Cílem rekonstrukce zahájené v květnu 2018 je zvýšení účinnosti chlazení a tím i dosažení vyššího výkonu elektrárny. Velvyslanectví v Prištině se aktivně podílelo na vyhledání vhodné české firmy a navázání spolupráce s kosovským partnerem.

Smlouva s Kosovskou energetickou společností (KEK) na provedení modernizace chladicí věže byla po vyřešení odvolání dalších účastníků tendru podepsána v květnu 2017. Po podpisu smlouvy byly zahájeny přípravné práce, zpracování projektové dokumentace a zajištění dodávek technických komponentů. KEK jako provozovatel elektrárny Kosovo A se rozhodl rekonstrukcí technologické části chladicí věže č. 4 zvýšit výkonnost zbývajících dvou bloků a prodloužit životnost elektrárny. Zastaralá technologie chladicí věže bude odstraněna a na její místo bude naistalována technologie nová a moderní. Zajímavostí bude instalace pomaluběžných motorů českého původu pro pohon ventilátorů, které nevyžadují použití pravoúhlých převodovek náročných na údržbu.

Elektrárna Kosovo A byla postavena v letech 1962-1975, instalovaný výkon v 5 blocích byl 800 MW, ovšem po sérii poruch a havárií jsou nyní v provozu pouze dva bloky. Technologie nesplňuje ekologické limity ani bezpečnostní normy, časté jsou výpadky produkce. Elektrárna byla určená k odstavení již v roce 2017, nyní se počítá s částečnou rekonstrukcí a s prodloužením produkce do zajištění nové kapacity výstavbou elektrárny Kosovo New/C.

Výrobu elektrické energie v Kosovu zajišťují z 97 % tepelné elektrárny Kosovo A a Kosovo B. Celková instalovaná kapacita obou elektráren činí 1 480 MW, ovšem 3 bloky elektrárny Kosovo A byly před lety vyřazeny z provozu a od havárie v r. 2007 nepracují na plný výkon ani oba bloky elektrárny Kosova B. Nutnost rekonstrukce obou elektráren a připravovaná výstavba nového zdroje Kosovo New/C nabízí velké příležitosti pro české firmy.

Zástupci firmy REKO PRAHA ocenili dobrou spolupráci s Velvyslanectvím ČR v Prištině, které stálo při navázání prvotního kontaktu místní firmy s českou společností a i v dalším průběhu jednání a příprav se aktivně snažilo přispět k úspěšnému uzavření kontraktu.

Vítězslav Pur, Velvyslanectví ČR v Prištině

Rekonstrukce chladicí věže 4 – Kosovo A / Foto: Ivo Šilhavý