REKO PRAHA se již tradičně zúčastnilo výroční konference CTI v USA

Datum: 10.2.2011

Ve dnech 7.2.-9.2. 2011 proběhla v San Antoniu v Texasu výroční konference CTI (Cooling Technology Institute). Na této konferenci přispěla svým příspěvkem i naše společnost. Ing. Vladislav Grebík, předseda představenstva, přednesl přednášku o problematice výstavby otvorů pro zavedení kouřovodu čistých plynů v chladicích věžích. V přednášce byla porovnána situace, při které byl otvor pro kouřovod vybudován do stávající chladicí věže, se kterým se naše společnost setkala při rekonstrukci čtyř chladicích věží v Elektrárně Tušimice. Se situací, kdy byl otvor pro kouřovod vytvořen otvoru do nové chladicí věže při její výstavbě, kterou jsem absolvovali v Elektrárně Ledvice. Letošní konference byla velice úspěšná a atmosféra při doprovodných akcích přátelská.

San Antonio se ukázalo být zvoleno velmi vhodně, protože se jedná o velice pěkné město se spoustou pozoruhodných míst.