REKO se podílí na ukončení životního cyklu elektrárny Prunéřov I. 

Datum: 1.1.2023

REKO se významnou měrou podílí na ukončení životního cyklu elektrárny Prunéřov I.                     1.12.2022

Společnost REKO PRAHA, a.s. byla vybrána jako zhotovitel balíčku F demolice hnědouhelné elektrárny Prunéřov I.

Tento balíček zahrnuje nejvýznamnější objekty, jako je strojovna nebo kotelna. V současné době probíhají demontážní práce ve strojovně.