REKO se vrací do Jaslovských Bohunic

Datum: 11.7.2013

Společnost REKO PRAHA, a.s. se opět po několika letech vrací do Jaderné elektrárny Jaslovské Bohunice, kde v letech 2006 až 2008 realizovala velmi úspěšnou generální opravu čtyř chladicích věží Iterson 120m. V té době bylo na těchto chladicích věžích ponecháno stávající zařízení pro zimní ochranu věže tvořené ocelovým potrubím a ručními armaturami. V současné době se společnost Slovenské Elektrárne, a.s., která je vlastníkem a provozovatelem elektrárny rozhodla zmodernizovat celý systém zimní ochrany. Naše společnost provede demontáž celého stávajícího systému a jeho nahrazení moderní zimní ochranou, kterou naše společnost používá na všech současných projektech. Tento systém je tvořen kompozitním potrubím, které je zaústěno do stoupacích kanálů a od těch je přes dálkově ovládané armatury oteplená voda rozváděna páteřním potrubím k potrubí obvodovému. To pak soustavou otvorů vytváří masivní vodní clonu chránící technologii před účinky mrazu. Systém je možno ovládat dálkově z velína a pro servisní účely také ručně z místa. Tato úprava umožní komfortní provoz zařízení dle soudobých standardů a bude znamenat úsporu nákladů na provoz chladicí věže.