Rekonstrukce zimní ochrany v Jaslovských Bohunicích byla dokončena

Datum: 15.4.2014

V polovině měsíce dubna byla komplexním vyzkoušením úspěšně ukončena druhá část díla „Modifikace zimní ochrany cirkulačních chladicích věží s přirozeným tahem v Jaderné elektrárně Jaslovské Bohunice“. Tato etapa díla zahrnovala opravu na stavebním objektu SO 581.104. Spočívala v kompletní demontáži stávající morálně a funkčně zastaralé ochrany věže včetně původních ovládacích armatur. Dále pak v montáži nového systému zimní ochrany z kompozitního materiálu a armatur nových. Celý systém je možné ovládat jak ručně z místa, tak také dálkově z velínu čerpací stanice. Uvedená oprava přináší objednateli dokonalou ochranu věže v zimním období, snižuje personální nároky na obsluhu a hlavně eliminuje negativní aspekty, se kterými se musela obsluha v minulosti v zimním období potýkat
Dílo bylo realizované v průběhu plánované odstávky chladicí věže. Již tak napjatý termín určený pro provedení díla se podařilo ještě zkrátit a uvést věž do předčasného provozu. Na podzim budeme provádět obdobnou rekonstrukci na další chladicí věži.