Společnost REKO PRAHA podpořila projekt sociálního automobilu

Datum: 22.9.2023

Naše společnost klade důraz na integrování sociálních a ekologických hledisek do každodenních firemních činností. Podpořili jsme proto v rámci projektu „Sociální automobil“ nákup nového vozu Dacia Jogger pro organizaci Sociální služby Praha 9, z.ú.

Jedná se o neziskovou organizaci založenou v roce 2016 Městskou částí Praha 9. Posláním organizace je poskytování sociálních a zdravotních služeb dětem, seniorům a zdravotně handicapovaným občanům.