Stavba dvou ventilátorových chladicích věží v Dukovanech byla zahájena 15.4.2014

Datum: 15.4.2014

V úterý 15.4.2014 byla zemními pracemi zahájena výstavba dvou chladicích věží pro havarijní dochlazování na Jaderné elektrárně Dukovany, vlastněné a provozované skupinou ČEZ. V rámci této akce, nazvané Koncový jímač tepla, budou vybudovány dvě chladicí věže o šesti oddělených buňkách s ventilátory o průměru 8m. Tyto chladicí věže budou dosahovat mimořádných parametrů v odolnosti vůči extrémním teplotám, větru a zemětřesení.