Stavba malá vodní elektrárny ve Svijanech nabírá na rychlosti

Datum: 3.11.2011

Budování monolitických železobetonových konstrukcí nové malé vodní elektrárny je ve své polovině. V uplynulém období byla dokončena betonáž tzv. savky, což je část MVE která odvádí vodu od turbíny do výtokového objektu. Tato konstrukce je zajímavá výrobou zcela atypického bednění, kterým se docílí přechod z kruhového průřezu za turbínou do obdélníkového na výtoku z MVE.