Stavba velkokapacitního čiřiče v elektrárně Ledvice byla dokončena

Datum: 20.7.2017

Naše společnost úspěšně ukončila montáž technologické části velkokapacitního čiřiče v elektrárně Ledvice. Nyní bude následovat fáze zkoušek a uvádění do provozu směřující ke garančnímu měření a předběžnému předání objednateli.